Ulanderska fonden

Du som har studerat i gymnasieskolan i Luleå och bedriver högskolestudier med avsikt att bli lärare, kan söka stipendium ur den Ulanderska fonden.

  • För att erhålla stipendiet måste följande villkor vara uppfyllda:
  • Du ska vara högst 25 år när du söker
  • Du skall ha din uppväxt i Luleå och ha genomfört din gymnasieutbildning där
  • Du skall vara studerande vid grundskollärarutbildning, ämneslärarutbildning eller motsvarande.

Ansökan om stipendiet inlämnas senast 15 december till Vuxenutbildningen, skicka ansökan till ola.jagare@amf.lulea.se

För mer information kontakta:
Ola Jägare
0920-45 34 98.

Ansökan om stipendietöppnas i nytt fönster