Styrdokument

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567, Skollagen 2010:800 samt Arbetsmiljölagen (1999:841).

Mål

Samtliga studerande och personal vid Vuxenutbildningen i Luleå ska känna sig trygga och respekterade i sin dagliga verksamhet.

Läs hela vår handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

----------------------------------------------------------------------------

Kvalitetsredovisning

Här kan du ta del av Vuxenutbildningens kvalitetsredovisningar.

Kvalitetsredovisning för 2017

Kvalitetsredovisning för 2016