Specialpedagogiska teamet

Ger dig med en funktionsnedsättning t.ex. läs- och skrivsvårigheter, ADHD/koncentrationssvårigheter stöd i dina studier.

Här följer några exempel på stöd som du kan få när du studerar hos oss:

 • Personligt stöd
 • Studietips
 • Inlästa läromedel
 • Egen nedladdning av talböcker
 • Tillgång till alternativ lärverktyg  t.ex. talsyntes, appar
 • Pedagogiska läs- och skrivutredningar
 • Intyg för körkort och anpassat högskoleprov
 • Information om olika funktionsnedsättningar
 • Stavning, läsning, skrivning
 • Läsförståelsestrategier
 • Studieteknik
 • Skriftlig/muntlig framställning