Kurser på SFI

Har du inte läst svenska tidigare börjar du med en fem veckor lång introduktionskurs

 • Du får lära dig att tala och skriva svenska och introduktionskursen är fyra dagar i veckan måndag, onsdag, torsdag och fredag.
 • Efter introduktionen placeras du i en grupp som passar dig bäst.

Kom ihåg att du måste du meddela om du kommer eller inte kan komma.

Har du läst svenska tidigare blir du kallad till en kartläggning

 • Skolan kontaktar dig och bokar en tid med dig.
 • Under kartläggningen planerar vi för dina studier och ser vilken grupp som passar dig bäst.

Distansstudier

Distansstudier kräver datorvana, kunskap i att använda delar av office-paketet, du måste ha tillgång till egen dator, internetuppkoppling, mikrofon, och webbkamera.

Kursmål

Betyg

Studievägar på SFI

Studieväg 1, ABCD

 • Studieväg 1 är för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland
 • Du kan få grundläggande läs- och skrivträning i svenska om du har svårigheter att läsa och skriva även på ditt modersmål.

Studieväg 2, BCD

Studieväg 2 är för dig som har studievana men som behöver stöd av lärare.

Studieväg 3, CD

Studieväg 3 är för dig med god studievana och som kan arbeta självständigt.

Prövning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör ett eller flera prov vid ett senare tillfälle. Du kan göra prövning om du är folkbokförd i Luleå kommun

Prövningens innehåll

Prövningen innehåller

 • läsförståelse
 • hörförståelse
 • skrivuppgifter
 • muntliga färdigheter
 • ett nationellt prov.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från kursmål och betyg sätts efter betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna G eller IG. Prövningen utförs av en eller flera lärare.

Ny prövning vid underkänt resultat

Vid underkänt resultat kan du göra ny prövning efter tidigast tre månader.

Bilden visar möjliga studievägar på SFI

Bilden visar möjliga studievägar för dig som studerar på SFI. The picture show you possible ways to study SFI

Sidan uppdaterades den 7 februari 2023