SFI- Utbildning i svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning i svenska språket. Den passar vuxna som har ett annat modersmål än svenska.

  • ‎SFI – svenska för invandrare – är till för dig som saknar kunskaper i svenska.‎
  • ‎För att få studera SFI måste du vara folkbokförd i Luleå kommun och ha ett svenskt personnummer.‎
  • ‎Kurserna startar en gång/månad.‎

OBS! Många vill läsa SFI så du kan behöva vänta på din plats. Skolan tar kontakt med dig när du får en plats på SFI.

Är du Ukrainsk flykting som vill söka SFI?

För att söka till SFI måste du ha ansökt om samordningsnummer hos Skatteverke Länk till annan webbplats. och vara 16 år och bo i Luleå Kommun.

För att göra en ansökan besöker du Laboratoriegränd 11.
Vi har drop-in på onsdagar mellan 10-12.

Ta med samordningsbeviset och din legitimation.

Antagning sker under hösten 2023.

SFI (Svenska För Invandrare) på Vuxenutbildningen i Luleå har beviljats projektmedel av ESF-rådet för att utveckla ett arbetssätt i att bättre förbereda eleverna till arbetslivet och inför olika yrkesutbildningar. Det är en led i arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget som Luleå kommun och Arbetsmarknadsförvaltningen har fått.

Deltagarna i projektet är SFI-elever som oftast har studerat på grundskolan och ibland även på gymnasienivå i sina hemländer. Arbetslösheten i denna målgrupp är relativt hög, framför allt kan utrikes födda kvinnorna ha svårt att hitta ett arbete. Samtidigt har Vuxenutbildningen lediga utbildningsplatser till yrkesutbildningarna, men det språkliga gapet mellan SFI och en yrkesutbildning på gymnasienivå kan vara för stort för många. Tanken med ett förändrat arbetssätt är att bättre förbereda eleverna så att de lättare kan klara av en yrkesutbildning och ett yrkesliv.

Syftet med projektet är att förändra arbetssättet på SFI gällande denna grupp och därigenom skapa ett bättre samarbete mellan Vuxenutbildningen och resten av Arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar med samma målgrupp. De olika insatserna och arbetssätten som dessa elever möter ska från första början ha en tydligare koppling till yrkesorientering och arbetslivet. Syftet är även att minska avhopp från studierna, öka genomströmningen så att fler blir klara med SFI samt göra det på kortare tid än tidigare.

Projektägare: Vuxenutbildningen Luleå kommun

Projekttid: 2023-01-02 – 2025-03-30

Projektledare: Arja Skogqvist

Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan uppdaterades den 11 augusti 2023