Prövning

En prövning innebär att du redogör för dina kunskaper i en hel kurs utan att läsa den. Du kan göra prövning i alla gymnasiekurser som anordnas i Luleå kommun, de grundläggande kurser som Vuxenutbildningen anordnar samt SFI.

Återställ
Prövning SFI
Återställ
Prövning grundläggande och gymnasiala kurser