Sökbara platser

Det finns möjlighet att söka till någon av våra färdiga sökbara platser.

Kock/kokerska

Utbildningen sker ute på luchresturanger och i storköksmiljöer. Kockar arbetar inom hotell- och restaurangbranschen exempelvis eller vid storkök och provkök, i butik, eller inom livsmedelsindustrin. Arbetsuppgifterna varierar men huvuduppgiften för en kock är alltid att planera, förbereda och tillaga mat. Kundkontakter förkommer inom yrket vilket ställer krav på social kompetens.  

Personbilsmekaniker

Under utbildningen lär du dig hur man gör felsökningar, service och reparationer på personbilar men även andra typer av motorfordon. Det är ett väldigt omväxlande arbete med både frihet och eget ansvar. Kundkontakter blir allt vanligare inom yrket vilket ställer krav på social kompetens.

Lastbilsmekaniker

Som lastbilsmekaniker lär du dig göra reparationer, service och felsökning av tunga fordon. Utbildningen ger kunskap främst inom mekanik-elektronik-hydralik-pneumatik. Jobbet som lastbilsmekaniker är väldigt varierande. Det kan handla om allt ifrån servicearbeten till mer större och mer avancerade reparationer. Kundkontakter blir allt vanligare inom yrket vilket ställer krav på social kompetens.

Fordonslackerare

Lärlingsutbildningen sker på ett företag som jobbar med lackering och plastreparationer på fordon. Utbildningen innebär bl.a. att man får lära sig hur lackeringprocessen går till och olika typer av reparationsmetoder av plastdetaljer och ytskador på bilar. Noggrann, serviceinriktiad, flexibel och intresserad är viktiga egenskaper för detta yrke och denna utbildningsplats. Kundkontakter förkommer inom yrket vilket ställer krav på social kompetens. 

Bilskaderepartatör

Som bilskadereparatör jobbar du med krock- eller rostskadade fordon och det handlar om att mäta, rikta, svetsa, återställa och byta detaljer. Utbildningen sker ute på en bilskadeverkstad. En bilskadereparatör ska ha känsla för form, vara noggrann och på kunna utföra avancerade skadeberäkningar. Arbetsmiljön är bra och jobbet underlättas betydligt av moderna tekniska hjälpmedel. Kundkontakter blir allt vanligare inom yrket vilket ställer krav på social kompetens. 

Barnskötare

Utbildningen sker på en förskola. Arbetet består i att främja barns lärande och utveckling enligt läroplanen för förskola. Förskoleverksamheten lägger grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik. Lärandet baseras på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Verksamheten präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.

Elevassistent

Som elevassistent utbildar du dig till att stödja barn i förskola eller skola/fritidshem. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn. 

Stödassistent

Som stödassistent ger man stöd och handleder människor med olika funktionsnedsättningar så att de klarar sitt vardagsliv. Man motiverar och stöttar till aktivitet och en meningsfull tillvaro. Lärlingsutbildningen sker dels på ett gruppboende men även på en sysselsättnings-/dagverksamhet.

Unika hantverksyrken - "bara möjligheter!"

Vi har även möjlighet att sätta ihop en lärlingsutbildning mot yrken inom mindre och mer ovanliga hantverksbranscher.

Kontakta oss så får vi höra mer om just dina planer!