Lärcentrum

Vårt lärcentrum som är en del av Vuxdenutbildningen är ett Nitus lärcentra, en mötesplats för studerande, mäklare av högre utbildning och en motor för tillväxt i den lokala och regionala utvecklingen.

Här finns videokonferens, datasal, bibliotek, studieplatser, tentamenslokaler och tillgång till handledning av pedagogisk personal.

Vi bistår även företag med kompetens kring utveckling och organisering av skräddarsydd utbildning för alla personalkategorier.

Lärcentrum är som det låter: en kreativ mötesplats där vi samlat allt om lärande och studier på ett ställe.  

Läser du på distans vid universitet/högskola är välkommen att vända dig till oss. Du har möjlighet att göra din tenta hos oss på Lärcentrum.

Återställ
Tentamenstjänst för distansstudenter universitet/högskola