Lärcentrum

Lärcentrum är ett Nitus lärcentra och en mötesplats för studerande, mäklare av högre utbildning och en motor för tillväxt i den lokala och regionala utvecklingen.

Lärcentrum är en del av Vuxenutbildningen. Här finns videokonferens, datasal, bibliotek, studieplatser, tentamenslokaler och tillgång till handledning av pedagogisk personal.

Vi bistår även företag med kompetens kring utveckling och organisering av skräddarsydd utbildning för alla personalkategorier.

Lärcentrum är som det låter: en kreativ mötesplats där vi samlat allt om lärande och studier på ett ställe.  

Läser du på distans är välkommen att vända dig till oss oberoende hos vem och på vilken nivå du studerar. Du har möjlighet att göra din tenta hos oss på Lärcentrum.

Återställ
Tentamenstjänst för distansstudenter universitet/högskola
Återställ
Socionomutbildning som flexutbildning