Engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Studieformer

Hos oss på Vuxenutbildningen i Luleå kan du studera engelska:

  • Dagtid där du har fasta lektionstillfällen varje vecka med genomgångar, handledning, diskussioner och examinationer.
  • Distans via lärplattformen EdWise. Några obligatoriska träffar förekommer under vilka skriftliga och muntliga examinationer sker. 

Engelska 5

Vi läser olika typer av texter, för att öva läsförståelsen och utöka ordförrådet. Texterna behandlar bland annat sociala, politiska och kulturella förhållanden i den engelskspråkiga världen. Vi lyssnar till talad engelska, även med viss social och dialektal färgning, i texter av varierande slag och via olika medier. Vi sammanfattar, bearbetar och diskuterar egna och andras texter, samt tar del av muntliga presentationer. För att träna oss skriftligt på engelska skriver vi olika typer av texter. 

Examination

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter samt nationellt prov.

Prövning engelska 5

Engelska 6

Vi läser olika typer av texter, till exempel tidningsartiklar och en roman, för att öva läsförståelse och utöka ordförrådet. Texterna behandlar bland annat sociala, politiska och kulturella förhållanden i den engelskspråkiga världen. Vi lyssnar till talad engelska, även med viss social och dialektal färgning, i texter av varierande slag och via olika medier. Vi sammanfattar, bearbetar och diskuterar egna och andras texter samt tar del av muntliga presentationer och diskussioner. För att träna oss skriftligt på engelska skriver vi olika typer av texter.

Examination

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter samt nationellt prov.

Prövning engelska 6

Engelska 7

Vi läser och diskuterar texter av olika karaktär och med viss komplexitet, också med anknytning till valda fördjupningsområden. Vi belyser olika aspekter på kultur och samhälle i den engelskspråkiga världen. Vi lyssnar till talad engelska, också av mer formell karaktär, till exempel argumenterande och rapporterande redovisningar, där även olika slag av medier används. Texter av olika slag och från olika tider, både sakprosatexter och skönlitteratur läses. Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde ingår också i kursen liksom bearbetning av språk och struktur i texterna.

Examination

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter.

Prövning engelska 7öppnas i nytt fönster

Läs mer på skolverketlänk till annan webbplats