Datorer

Data

Vuxenutbildningen i Luleå erbjuder datautbildning på olika nivåer och i olika studieformer. Du kan välja mellan reguljära och distanskurser.

Vill du läsa en datakurs för nybörjare väljer du kursen Information och kommunikation 1. Har du tidigare läst Datorkunskap kan du välja kursen Information och kommunikation 2.

Har du goda kunskaper i datoranvändning kan kurserna Digitalt skapande och Webbutveckling vara bra fördjupningar att studera.

Återställ
Affärskommunikation
Återställ
Digitalt skapande 1
Återställ
ECDL, Datakörkort
Återställ
Information och kommunikation 1 & 2
Återställ
Intern och extern kommunikation
Återställ
Webbutveckling 1 & 2