Biologi

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin.

Ämnet biologi består av två kurser

  • Den gamla kursen Biologi A 100 poäng har ersatts av Biologi 1 100 poäng.
  • Den gamla kursen Biologi B 50 poäng har ersatts av Biologi 2 100 poäng.

Vilken kurs ska jag läsa?

  • Om du vill läsa Biologi 2 måste du ha läst antingen gamla Biologi A eller nya Biologi 1.

Vad innehåller de olika kurserna?

Biologi 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biologi 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieformer

Hos oss på Vuxenutbildningen i Luleå kan du studera Biologi som:

  • Reguljär kurs där du har fasta lektionstillfällen varje vecka med genomgångar, laborationer och diskussioner mm.
  • Distans via lärplattformen EdWise. Några obligatoriska träffar förekommer (laborationer, diskussioner och prov) och du har även möjlighet att få studiehjälp av lärare på vuxenutbildningen.