Gymnasiekurser

Rätt till gymnasial vuxenutbildning har du från och med hösten det år du fyller 20 år eller har ett studiebevis eller en gymnasieexamen.

För dig som:

  • Avbrutit dina studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet

Här kan du ta del av skolverkets nationella kursplaner.länk till annan webbplats

Motsvarande utbildning finns även inom Särskild utbildning för vuxna.

Interna kurser på Vuxenutbildningen:

Återställ
Biologi
Återställ
Data
Återställ
Engelska
Återställ
Entreprenörskap
Återställ
Filosofi
Återställ
Fysik
Återställ
Företagsekonomi
Återställ
Historia
Återställ
Kemi
Återställ
Matematik
Återställ
Naturkunskap
Återställ
Orienteringskurser
Återställ
Psykologi
Återställ
Religion
Återställ
Samhällskunskap
Återställ
Sociologi
Återställ
Svenska
Återställ
Svenska som andraspråk