Gymnasiekurser

Rätt till gymnasial vuxenutbildning har du från och med hösten det år du fyller 20 år eller har ett studiebevis eller en gymnasieexamen oavsett ålder.

För dig som:

  • Avbrutit dina studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet

Motsvarande utbildning finns även inom Särskild utbildning för vuxna

  1. Här gör du din ansökan

Studieformer på Vuxenutbildningen

Återställ
Dagtid
Återställ
Distans med interna lärare
Återställ
Distans med externa utbildningsanordnare