Gymnasiekurser

Rätt till gymnasial vuxenutbildning har du från och med hösten det år du fyller 20 år eller har ett studiebevis eller en gymnasieexamen oavsett ålder.

För dig som:

  • Avbrutit dina studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet

Motsvarande utbildning finns även inom Särskild utbildning för vuxna

  1. Här gör du din ansökan

Interna kurser på Vuxenutbildningen