Beställa samlat betygsdokument från komvux

Här beställer du utskrift av samlat betygsdokument. Om du deltar i en pågående utbildning, vänta med att begära ut betyg innan du vet att alla kurser är betygsatta. I din studieplan kan du se om något betyg saknas.

(Om du vill ha ett slutbetyg eller ett examensbetyg utfärdat av oss behöver du inte först beställa samlat betygsdokument. Kontakta studie- och yrkesvägledare.)

Det tar ungefär en vecka innan betygsdokumentet är utfärdat.