Beställa betygsdokument från vuxenutbildningen

Här beställer du utskrift av kursbetyg. Om du deltar i en pågående utbildning, vänta med att beställa betyg innan du vet att alla kurser är betygsatta. I din studieplan kan du se om något betyg saknas.

(Om du vill ha ett slutbetyg eller ett examensbevis utfärdat av oss behöver du inte först beställa utskrift av kursbetyg. Då ska du kontakta studie- och yrkesvägledare.)

Det tar ungefär en vecka innan betygsdokumentet är utfärdat.