Vanliga frågor om skolan

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om skolan.

Sjukanmälan/frånvaroanmälan

Hur sjukanmäler jag elever i grundskolan och gymnasiet?
Anmälan ska göras i Lärplattformen edWise: www.lulea.se/larplattformlänk till annan webbplats
Så här gör du sjukanmälan/frånvaroanmälan:
se Lärplattformen edWise - Sjukanmälan/frånvaro

Fritidshem

Hur ansöker jag till fritids?
Svar: se Ansök om plats i förskola och fritidshem
Vad kostar det att ha plats på fritidshem?

Svar: se Avgifter
Kan mitt barn vara på fritids när jag jobbar sent på kvällen?
Svar: se Omsorg på obekväm arbetstid
Finns fritids i närheten av mitt barns skola?
Svar: Fritidshemmen finns oftast i skolans lokaler. Om fritids finns på er skola se www.lulea.se/grundskolorlänk till annan webbplats
Finns det någon åldersgräns för barn på fritids?

Svar: se Fritidshemlänk till annan webbplats

Frågor om friskolor, skollov och upptagningsområde

Vilka friskolor finns i Luleå kommun?
Svar: se Fristående grundskolorlänk till annan webbplats
När är det skollov?

Svar: se Lovdagar och terminer
Hur gör jag för att byta skola?

Svar: se Välja skola och byta
Vad är ett upptagningsområde?

Vad menas med placeringsskola?
Svar: se Vad menas med upptagningsomrade och placeringsskola

Gymnasiet

Inackordering

Vad gäller för att få inackorderingsbidrag?
Hur ansöker jag om inackorderingsbidrag?
Hur mycket kan man få i inackorderingsbidrag?
Kan man få bidrag för studier på annan ort (grundskola/gymnasieskola)?
Svar: se Studieekonomi, inackordering och resor

Antagning/ansökan gymnasiet

Hur gör jag för att ansöka om plats på en skola?
När ska ansökan till gymnasieskolan vara inne?
Kan jag ändra mitt gymnasieval?
Hur gör jag för att ändra mitt gymnasieval?
När får man veta om man kommit in på gymnasiet?
Jag har en reservplats på gymnasiet. När får jag veta om jag kommit in?
Vad händer om jag inte bekräftat min plats på gymnasiet?
Svar: se Ansökan, val och antagning

Kulturskolan

Hur ansöker jag till kulturskolan?
Kan jag hyra instrument från kulturskolan?
Vart hämtar / lämnar jag instrumentet jag lånat från kulturskolan?
Svar: se www.luleakulturskola.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kostar det något att vara med i kulturskolan?

Svar: Kulturskolan i Luleå kommun är avgiftsfri.

Miljöskolan

Vad gör Miljöskolan?
Vilka kan besöka Miljöskolan?
Var ligger Miljöskolan?
Svar: se Miljöskolan
Kostar det något att åka med Miljöbussen?
Svar: se Miljöbussen

Hur gör jag för att boka Vallens kretsloppsskola?
Svar: se Bokning

Elevhälsan

Vad kan elevhälsan hjälpa till med?
Får jag veta vad mitt barn pratat om med personal på elevhälsan?
Svar: se Elevhälsa, särskilt stöd

När finns skolsköterskan på min skola?
När finns skolkuratorn på min skola?
Svar: Grundskolan: se skolans hemsida under elevhälsa, skolornas hemsidor hittar du under www.lulea.se/grundskolor
Gymnasiet: se Elevhälsa, Gymnasiet

Modersmål

Kan mitt barn få undervisning i modersmål?
Vad räknas som modersmål?
Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?
Svar: se Modermål och flerspråkiga barn och elever