Elevresor, busskort gymnasieelever

Går du på gymnasiet har du rätt till ett kostnadsfritt busskort om du har minst 6 kilometer till skolan från din folkbokföringsadress.

Då har du rätt till skolskjuts

Har du rätt till ett kostnadsfritt busskort, det vill säga om du har minst 6 kilometer till skolan, behöver du inte ansöka utan tilldelas det per automatik.

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan, detta busskort behöver du inte ansöka utan det tilldelas per automatik om du uppfyller avståndskravet. 

Kolla om du har rätt till kostnadsfritt busskort (kommunkartan)länk till annan webbplats

Då har du inte rätt till skolskjuts

  • vid växelvisboende
  • om du har inackorderingstillägg

Resebidrag

Om det saknas bussförbindelse för hela eller delar av resvägen, kan du få kontant resebidrag/reseersättning (fyrkantensgymnasier.se)länk till annan webbplats

Ansök om kontant resebidrag, blankett

Problem med busskortet?

Har du tappat ditt busskort eller har blivit skadat eller gått sönder? Då behöver du göra en anmälan och beställer ett nytt. Det kostar 150 kronor.

Skadat/tappat busskort Luleå Lokaltrafik (LLT)

Anmäl skadat/borttappat busskort Länstrafiken (LTN)

Läsårskort LLT för läsår 2019/2020 upphör

Möjligheten för dig som inte har rätt till skolskjuts att köpa subventionerat läsårskort för 2019/2020 hos LLT för 1700 kr har upphört
(Beslutat i Barn och utbildningsnämnden den 2019-04-24)

Luleå kommun hänvisar till Luleå Lokaltrafiks utbud av busskort för skolungdomar 7 - 19 år, se www.llt.lulea.selänk till annan webbplats

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

0920-45 30 00 

Mer information