Elevresor, busskort gymnasieelever

När du börjar på gymnasiet får du ett kostnadsfritt busskort om du har minst 6 kilometer till skolan från din folkbokföringsadress. Har du inackorderingstillägg får du inte gratis busskort. Om du inte har nog långt har du möjlighet att köpa ett läsårskort på LLT.

Avstånd

Kolla om du har rätt till kostnadsfritt busskortlänk till annan webbplats

Avståndet mäts från din folkbokföringsadress till skolan, detta busskort behöver du inte ansöka utan det tilldelas per automatik om du uppfyller avståndskravet. 
Gymnasieelever har inte rätt till busskort vid växelvisboende. 

Har du inackorderingstillägg får du inget busskort.

Resebidrag

Om det saknas bussförbindelse för hela eller delar av resvägen, kan du få kontant resebidrag/reseersättning (fyrkantensgymnasier.se)länk till annan webbplats

Ansök om kontant resebidrag, blankett

Problem med busskortet?

Om du tappat ditt busskort eller om det blivit skadat och gått sönder, så måste du göra en anmälan och du måste betala. Information på någon av länkarna nedan.

Skadat/tappat busskort Luleå Lokaltrafik (LLT)

Anmäl skadat/borttappat busskort Länstrafiken (LTN)

Köpa läsårskort på LLT

Alla som ska gå på gymnasiet har möjlighet att köpa ett läsårskort på LLT för hela läsåret. Även du som har längre än 6 km till gymnasieskolan och åker med LLT har rätt att uppdatera ditt LLT skolbusskort till ett läsårskort. Du får åka obegränsat antal resor per dag veckans alla dagar till en kostnad av 1700 kr/läsår.

Så här gör du:
Betala 1700 kr på Luleå kommuns plusgiro 747276-4. Märk betalningen med:

  • personnummer och namn
  • Skola-årskurs (ex LUG/3 eller NTI/1)

Efter 7 dagar kan du hämta ditt kort på LLT-info. Om du uppdaterar ditt befintliga LLT skolbusskort så kommer det att uppdateras automatiskt i bussens kortläsare.

För mer information, kontakta Skolskjutsteamet.

Kontakt

Luleå  kommun
Skolskjutsteamet
971 85 LULEÅ

skolskjuts@skol.lulea.se
0920-45 30 00 

Mer information