Studie- och yrkesvägledning grundsärskola och gymnasiesärskola

Studie- och yrkesvägledare (SYV) vägleder dig som elev till fortsatta studier eller arbete.

Grundsärskolan

Du som går i grundsärskola får hjälp när du ska välja gymnasieprogram inom gymnasiesärskolan. Praktik görs på olika gymnasieprogram. SYV samarbetar med dig, vårdnadshavare och personal på skolan.

Gymnasiesärskolan

Du som går i gymnasiesärskolan får hjälp att hitta vägar vidare ut i vuxenlivet till arbete eller fortsatta studier. Du och dina vårdnadshavare träffar SYV, där ni informeras och vägleds om vad som händer efter gymnasiesärskolan.

Kontakt

Carina Sundström
studie- och yrkesvägledare
0920-45 38 97
carina.sundstrom@skol.lulea.se