Individuella programmet 

Individuella programmet vill ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället.

Undervisningen sker i grupp men även enskilt och utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. Undervisningen är kunskapsutmanande och utvecklande.

Ämnesområden

Följande ämnesområden ingår i individuellt program.

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Antalet undervisningstimmar för varje ämnesområde kan variera mellan varje enskild elev. Undervisningen på individuella programmet kan även stimulera till att en elev läser kurser på ett nationellt program på gymnasiesärskolan.

Programmet finns idag på kvarteret Kungsfågeln samt kvarteret Örnen.


Minimera
Kontakt

Kontakt

Individuella programmet
Kvarteret Kungsfågeln
Repslagargatan 4

Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1

0920-45 30 00

Rektor
Maria Skoog
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt