Elevarbete i verkstaden.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet.
Programmet har sin placering i kvarteret Örnen i gymnasiebyn.

Minimera
Kontakt

Kontakt

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Kvarteret Örnen
Skeppsbrogatan 1
972 38 Luleå

0920-45 30 00

Rektor

Maria Skoog
0920 45 30 00

Minimera
Senaste nytt