Gymnasiesärskola

Ungdomar har efter avslutad grundsärskola rätt att söka 4-årig gymnasiesärskola, som är en frivillig skolform. Alla våra gymnasieutbildningar är samlade i de olika kvarteren i Luleå Gymnasieby. 

Program

I gymnasiesärskolan har eleverna möjlighet att söka nationellt eller individuellt program. Luleå kommun erbjuder tre program:

Kontakt

Rektor gymnasiesärskolan
Maria Skoog
0920-45 30 00

Skolhandläggare
Berit Hansson
0920-45 30 00