Skolrestaurang och mat

Vi kan idag erbjuda våra elever alternativa lunchmiljöer.

Anpassning sker efter elevernas egna behov och förutsättningar. De flesta eleverna äter i den stora matsalen på Tunaskolan, men några väljer att äta i en mindre grupp i en lugnare miljö.

Vi följer samma matsedel som den övriga skolan, specialanpassad kost förekommer där behov föreligger. Målsättningen är att skapa en lugn och trygg miljö för samtliga elever med lagom stora utmaningar och träning under måltiderna.