Klasser

Enheten har idag tjugo elever i åldrarna 7 till 16 år. Vi är indelade i fyra klasser. Klassindelningen sker i huvudsak efter elevernas ålder.

Kommunikation, kunskap och lust att lära samt få större utmaningar är ledord för verksamheten.
Utgångspunkten är att alla elever kan, vill och ges förutsättningar i skolan som leder till utveckling utifrån sin egen kunskapsnivå. Allt lärande sker både individuellt och i gemenskap med kamrater.

Arbetssättet är verklighetsnära och konkret. Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik, med bildscheman eller skrivna scheman för dem som kan läsa.

Vi lägger stor vikt vid att ha gott samarbete med vårdnadshavare, habilitering och personliga assistansbolag som finns nära våra elever.

Alla kan — Alla vill — Alla vågar om bara rätt förutsättningar ges — det är vår ledstjärna och vi är övertygade om att skolan skall bidra med att skapa den känslan hos eleverna.