Fritidshem

Fritidshemmet ligger i anslutning till våra övriga lokaler. Öppettiderna är anpassade efter det aktuella behovet.

Personalen som arbetar här är välbekant för eleverna, det är till stor del samma personal som eleverna träffar under skoldagen. Estetisk verksamhet, utflykter och bad är exempel på aktiviteter. Runt skolan finns en trivsam och stimulerande utemiljö med både fotbollsplan och skridskobana. Fina strövområden utan biltrafik och en nyrestaurerad skolgård skapar goda förutsättningar för en aktiv utemiljö.
Varje dag serveras mellanmål och på eftermiddagen har vi en stunds utevistelse.

Interiör och exteriörbilder från fritidshemmet: