Elevinflytande, föräldrasamverkan

Vårt arbete i skolan har som utgångspunkt att ge eleverna en beredskap att kunna påverka sin egen situation och att bli så självständiga som möjligt.

Kontakten mellan hem och skola sker främst genom elevernas kontaktböcker.
Genom att vårt upptagningsområde är hela Luleå kommun, fyller kontaktboken en viktig funktion i den dagliga kontakten. Även mail och telefonkontakt är vanligt förekommande.
Två gånger per läsår träffas personal, elev och föräldrar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
På våren har vi sommarfika som avslutning på läsåret.

Vår skola samverkar även med grundskolan, gymnasiesärskolan samt ungdomsfritids.