Tunaskolan

Tunaskolan grundsärskola

Vår enhet finns på Tunaskolan, vi har egna klassrum och delar vissa lokaler med övriga skolan. Vi har tillgång till alla skolans lokaler vilket är en stor fördel framför allt när det gäller övningsämnena.Välutrustade lektionssalar och en individuellt anpassad undervisning skapar mycket goda betingelser för den enskilda elevens vidareutveckling och inlärning.

P.g.a ombyggnationer på Tunaskolan har tre av klasserna tillfälligt flyttat till Björkskatan. Tuna 2 har flyttat till Draken/ på Björskatans vårdcentral.
Tuna 3 samt Tuna 4/Borgen har flyttat till särskolans lokaler på Ormbergsskolan.

Goda bussförbindelser och närheten till Luleå centrum gör att vi enkelt kan delta i aktiviteter utanför skolans lokaler samt göra studiebesök.
Runt skolan finns en trivsam och stimulerande utemiljö för eleverna att vistas i. Fina strövområden i en naturnära miljö utan biltrafik och en nyrestaurerad skolgård skapar förutsättningar för en aktiv utemiljö.

Läs mer om vår skola

Minimera
Kontakt

Kontakt

Tunaskolan särskola
Mjölkuddsvägen 289
973 43 Luleå

A-huset
Tuna 1 0920-45 42 31

Tuna 2 och fritidshem har flyttat till lokaler i Björkskatans vårdcentral, Höstvägen 7, 976 33 Luleå, 
0920-45 46 88

Tuna 3, Tuna 4 och fritidshem har flyttat till Ormbergsskolan, Vårvägen 2, 976 31 Luleå,
0920-45 33 73

Rektor
Christer Hogbrand
0920-45 67 07
christer.hogbrand@skol.lulea.se

Skolhandläggare
Rickard Nordberg
0920-45 33 68
rickard.nordberg@skol.lulea.se

Minimera
Senaste nytt