Om vår skola

Vi i särskolan baserar vår verksamhet på att varje människa är viktig för helheten och att det är varje elevs rättighet att utvecklas i sin egen takt. Vi utgår ifrån att varje människa är kompetent och bär på en inneboende nyfikenhet och vilja att ständigt utvecklas. Hos oss har eleven stort inflytande över sin arbetsdag; vi utgår från elevens egna frågeställningar och behov i skolarbetet. Att arbeta åldersblandat stärker gemenskapen på skolan, - äldre lär av yngre och tvärtom. Vår strävan är att skapa en skola för alla.