Elevinflytande, föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Föräldrarna på skolan är en resurs som vi vill tillvarata. Vi strävar efter ett nära samarbete med hemmet när det gäller den enskilde elevens lärande. Föräldrarna är alltid välkommen till skolan. Personal, elever och föräldrar samverkar genom utvecklingssamtal, föräldramöten och genom dialog.

Samverkan med grundskolan

Samverkan med grundskolan sker genom olika aktiviteter som återkommer regelbundet ex. utflykter.

Elevinflytande

Residensskolans grundsärskola har ett eget elevråd som leds av rektor. Elevrådet har som uppgift att presentera klassernas tankar och frågor från klassråd.