Elevhälsa

SKOLSKÖTERSKA OCH KURATOR

Vår viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Vi är en stödfunktion på skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Vår uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt. Du kan komma till oss med:

  • Personliga problem
  • Problem med kompisar
  • Om kraven blir för många
  • Krissituationer
  • Hälso- och livsstilsfrågor
  • Medicinska frågor/vaccinationer
  • Hälsokontroller
  • Sex och samlevnad

Vi erbjuder enskilda samtal och ibland även stödgrupper. Ibland får vi frågeställningar som vi inte kan lösa. I dessa fall hjälper vi dig ett hitta rätt person eller myndighet. Skolläkare finns att tillgå i Kommunen och besök bokas via skolsköterskan.

Skolsköterska: Karin Havo:
Mobil: 070-509 33 58

karin.havo@skol.lulea.se

Skolkurator: Emma Byrsten
0920-45 55 76, mobil: o70-258 33 44.

emma.byrsten@skol.lulea.se

Vi har tystnadsplikt! Om vi behöver kontakta någon annan för att kunna hjälpa dig, så får du alltid reda på det.