Rutiner

Ledighetsansökan för elev

Ansökan sker i samråd med mentor och görs på speciell blankett. Mentor beviljar upp till 10 dagar ledigt. Ledighet över tio dagar beslutas av rektor.

Blankettarkiv finns på startsidan

Sjukanmälan

Görs via edwise

Om olyckan är framme

Blankettarkiv finns på startsidan

Förlängt barnbidrag

Elever i särskolan har rätt till förlängt barnbidrag från och med det kvartal efter eleven fyllt 16 år och till och med den månad eleven slutar i särskolan. Det förlängda barnbidraget betalas ut från Försäkringskassan utan någon ansökan. Studiebidrag utgår inte om eleven erhåller förlängt barnbidrag.