Klass Delta

Särskolan på Östra skolan består för närvarande av två klasser och en fritidsavdelning. Klass Delta 1 och Delta 2 samt fritidshemmet Fiolen. De ligger lokalmässigt en trappa upp i anslutning till grundskolans år f-3. Klass Delta består av elever i skolår 1-6.
Undervisningen utgår från grundsärskolans kursplaner.