Fritidshem Fiolen

Genom pedagogisk verksamhet kompletterar fritidshemmet skolan. Vi strävar efter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Eleverna ska känna trivsel, trygghet och glädje när de vistas på fritids. Vi strävar efter att se det unika hos varje elev och arbetar medvetet med att olikheterna i gruppen ska ses som en tillgång. Fritidshemmets aktiviteter består exempelvis av utflykter, estetisk verksamhet samt utevistelser, allt utifrån elevernas behov.

bild från fritids