Elevhälsa

Skolsköterska:

Jag heter Karin Havo och jobbar som skolsköterska på Östra skolan. Elevhälsans arbete fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa. Vi verkar för sunda levnadsvanor kring kost, motion, tobak, alkohol, droger och relationer. I detta arbete träffar jag eleverna genom hälsosamtal och även i grupp. På skolan har jag också öppen mottagning. Eleverna är då välkomna till mig med sina frågor och problem som rör kroppen och själen.
Det kan vara:

  • Olycksfall
  • Frågor om tillväxt (längd och vikt)
  • Smärta av olika slag, t.ex. huvudvärk, ont i magen
  • Allergi
  • Problem med syn eller hörsel
  • Stöd och vägledning i livsstilsförändringar
  • Problem som rör kamratrelationer
  • Andra problem i skolan eller på fritiden

Jag finns på skolan udda måndagar, samt alla tisdagar och onsdagar. Jag nås alltid på telefon  070-509 33 58.
e-post karin.havo@skol.lulea.se

Skolkurator:

Jag heter Ingrid Burman och arbetar som skolkurator på Östra skolan. Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Kuratorns uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt. Vi erbjuder samtal enskilt eller i grupp. Till skolkuratorn kan du komma med alla dina funderingar. Skolkuratorn kan ge dig råd och vägledning i många olika frågor, t ex:
•Skolsituationen
•Mobbning och utanförskap
•Föräldrarelationer
•Kompisrelationer
•Kärleksbekymmer och mycket mer.
Ibland får kuratorerna frågeställningar som de inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper kuratorn till att slussa dig vidare till rätt person eller myndighet. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras du alltid.
Jag träffas på skolan vid behov och kan nås på :
Telefon:0920-45 55 76 eller 070-258 33 44

 

Tillgänglighetsanpassning:

Vi har hiss mellan alla våningsplan på skolan.