Rutiner

Ledighetsansökan

För att söka ledigt för en elev fyller vårdnadshavaren i en blankett, den finns att hämta längst ner på startsidan .

Sjukfrånvaro/skolskjuts

För att anmäla sjukfrånvaro för eleven och för att avboka/ändra skolskjuts meddela respektive klass, telefon 0920-45 30 00.

Övergång till gymnasiesärskolan

Eleverna går på grundsärskolan till och med år 9, under sista terminen görs en skolpraktik på gymnasiesärskolan, praktiken anpassas efter elevens behov.

Föräldrar och elever kan besöka öppet hus som gymnasiebyn anordnar under höstterminen, där kan man se exempel på innehållet på de olika programmen och man kan ställa frågor till de som arbetar där.