Klasser

På Ormbergsskolans särskola går det åtta elever fördelade i två klasser.

B2 med 4 elever:
Särskolepedagog Ulrika Johansson
Elevassistent Fredrik Nilsson
Elevassistent Caisa Gunnarstedt
Lärare Lisa Stenberg

B4 med 5 elever:
Specialpedagog Carina Bäckström
Elevassistent Lena Carlsson
Elevassistent Gunilla Gyllefjord
Fritidspedagog Therese Lundborg