Fritidshem

Det finns två fritidshemsavdelningar för barnen på Ormbergsskolans särskola, Björnen har 6 inskrivna barn och de elever som fyllt 13 år går på Drakens ungdomsfritids. Fritidshemmet anpassar verksamheten individuellt efter varje barns förutsättningar och behov. Elevens utvecklingsplan ligger till grund för både skol- och fritidsverksamheten. 

Fritidshemmet finns för elever från skolstart till den termin de fyller 13 år, efter det finns Ungdomsfritids som söks genom LSS. Det finns möjlighet för eleverna att vara på fritidshemmet mellan klockan 6 och 18. 

Samverkan mellan skola och fritidshem sker genom att eleven möter samma personal under sin fritidstid som under skoldagen. Barnen får på detta sätt en sammanhängande och väldisponerad dag, de får trygghet genom att möter samma personer i båda verksamheterna.

Särskolepedagoger

Björnen telefon: 0920-45 30 46

Therese Lundborg
Särskolepedagog

Ulrika Johansson
Särskolepedagog

Drakens ungdomsfritids

Catrine Rasch Sandstedt
Särskolepedagog