Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevinflytande

Särskolan har en representant i elevrådet som sammanträder en gång i månaden.

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavarnas delaktighet är en viktig och självklar del i arbetet med eleverna, vi har både spontana och planerade möten, utvecklingssamtal och föräldramöten. 

I föräldrarådet sitter för särskolan: Anna-Carin Mukka och Irja Sundqvist.

För en del elever sker samverkan med grundskolan, både under skoltid och fritidstid. Ibland sker också samverkan genom att elever från grundskolan kommer till särskolan.

Vid utformandet av ute och innemiljön har vårdnadshavarna och personalen tillsammans jobbat fram förslag för att anpassa miljön efter elevernas behov och förutsättningar.