Elevhälsa

Skolsköterska 
Eva Sundbom
0920-45 30 00

Skolsköterskan ska följa elevens fysiska och psykiska utveckling. Det ingår bland annat hälsokontroller, vaccinationer och individuella samtal.
 
I arbetet ingår också att omhänderta akuta sjukdoms- och olycksfall och finnas tillgänglig för samtal och som stöd för barn, föräldrar och personal. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Kurator för särskolan