Grundsärskola

För elever med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt likna den utbildning som ges i grundskolan.

I grundsärskolans finns även inriktning träningsskola. I träningsskola går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen.

Rätten till mottagande i grundsärskolan prövas via en skolformsutredning, som består av fyra bedömningar. Ett mottagandeteam på Centrala elevhälsan fattar beslut om elevs rätt/inte rätt till grundsärskola.

Grundsärskolor

Kommunens grundsärskolor finns i samma skolbyggnader som grundskolor:

Kontakt

Skolhandläggare grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Berit Hansson
0920-45 30 00