Fritidshem

Före och efter skoltid samt på lovdagar erbjuds plats i grundsärskolans fritidshem, som finns i anslutning till grundsärskolorna.

Efter vårterminen, det år eleven fyller 13 år, kan plats sökas i ungdomsfritids via LSS.