Särskola

För barn och ungdomar som inte bedöms nå upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning finns grundsärskola och gymnasiesärskola. Här kan även barn och ungdomar gå, som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

I grundsärskolan finns även inriktning träningsskola. I träningsskola går elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen.

Efter grundsärskolan har eleverna möjlighet att söka till gymnasiesärskola.

Mottagande i särskola

Särskilda bestämmelser finns för mottagande i särskola. Om du som vårdnadshavare har frågor kring särskola, kontakta rektor för särskolan eller ditt barns rektor. Rektors kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida.

 

Kontakt

Skolhandläggare grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Berit Hansson
0920-45 30 00