Ny e-tjänst för specialkost i förskola och skola

Har ditt barn eller du som är myndig elev behov av specialkost och går i förskola eller skola i Luleå kommun? Då ska du ansöka om specialkost till höstterminen 2019. Det gäller också de som har haft specialkost tidigare.

Nytt för läsåret 2019-2020 är att ansökan om specialkost ska göras digitalt via e-tjänst. Det gäller för alla barn/elever som har behov av specialkost och går i förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Vårdnadshavare gör ansökan för sitt barn. Myndig elev gör ansökan själv.

Mer om specialkost och gå till e-tjänsten

Om e-tjänsten

E-tjänsten finns på lulea.se och är en självservicetjänst där du kan ansöka om specialkost samt följa ditt ärende.

För att göra ansökan behöver du e-legitimation (bank-ID). Om du är en av två vårdnadshavare kommer även den andra vårdnadshavaren att få signera ansökan med e-legitimation. Myndig elev gör ansökan själv. Saknar du e-legitimation eller behöver hjälp med din ansökan, kontakta kundcenter på tel: 0920-45 30 00.

Handling/intyg

Kom ihåg att det kan behövas handling från läkare för medicinska skäl till specialkost.

Informera om barnets specialkost

Uppgifterna om beviljad specialkost når förskolan eller skolans måltidspersonal. Det är vårdnadshavare eller myndig elev som ansvarar för att informera pedagog och lärare om vilken beviljad specialkost som gäller då detta inte sker per automatik.

Frågor

Vid frågor kontakta kundcenter