Sommarskola grundskolan 17 - 28 juni 2019

Sommarskolan är för de elever som går i årskurs 8 och 9 och riskerar att inte nå betyget godkänt i något eller några ämnen. Gymnasieskolan har ingen sommarskola i år.

Sommarskolan är endast för de elever som ansökt om plats.

Om du har frågor som gäller sommarskola grundskolan så kan du vända dig till Cecilia Munter Brandén, rektor, tel: 0920-45 30 00