Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vart tar skiten vägen?

 eller projektet ”Rörigt och störigt i rören – ett skitroligt projekt”.

Kulturskolan har fått ett breddat uppdrag att nu även jobba med hållbar utveckling. ”Kulturskolan är ett komplement och stöd till skolor i frågor som handlar om hållbar utveckling och kretslopp i natur och samhälle”. Som en del av den stora samhällsfrågan om vår miljö, har vi under hösten arbetat med ett projekt i Luleå kommuns skolor med just hållbar utveckling.

Drama, bild och miljöpedagoger från kulturskolan, har vänt sig till årskurs 2 med ett projekt i 4 delar. Eleverna och deras lärare har som en av delarna i detta projekt arbetat fram en informationskampanj. Denna informationskampanj ställs nu ut som en utställning i stadshusets foajé f r o m 22 januari – 31 januari 2019.