Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturskolan jobbar med att bygga spel!


Många elever och vuxna spelar i dag dataspel dagligen. Dataspelsbranchen står för nästan lika höga exportintäkter som järnmalm i Sverige. Och digitala verktyg används numera i många branscher.

Därför är digitalt kunnande och förståelse för programmering essentiellt i framtiden.


Vi har under förra läsåret startat projekt med år 5 där de i grupper om 7-10 elever fått skapa ett spel tillsammans. De har fått hitta på ett tema, en miljö, och olika svårigheter man möter i spelet och hur man gör för att vinna. Vi har använt Unity som är ett gratis open source-program. Där bygger vi själva spelet och har förberett scripts för olika slags händelser i spelet som att en lucka öppnas när man trycker på en knapp eller att när man går på ett visst område så förlorar man.

I Blender som också är ett gratis program bygger eleverna alla typer av 3Dobjekt som används i spelet. Det kan vara knappar och olika spelobjekt som ficklampor och nycklar eller miljöobjekt som stolar, bord, träd, stenar, rymdraketer och grottor m.m. Beroende på miljö och typ av objekt kan vi även använda andra verktyg.

Spelmusik, speakerröst och ljudeffekter skapar/spelar eleverna in i Garageband/Logic.

Vissa objekt som startskärmen/du vinner/du dog kan eleverna skapa fysiskt på papper eller i Photoshop. Till sist sätter eleverna ihop allt i Unity och kopplar scripten till spelobjekten, lägger in ljudeffekterna och med lite justeringar från oss är spelet klart.

Med sig får de kunskaper om hur man i team konstruerar ett spel och hur spelen är uppbyggda, hur programmering med färdiga scripts fungerar, hur grafik kan påverka spelets prestanda, hur ljud och musik hänger ihop med spelmiljön och hur viktiga alla funktioner är för att få ihop ett bra spel.

I år erbjuder vi även spelbygge på kvällstid för intresserade. Det finns också planer på att involvera våra orkestrar i att skapa spelmusik.

Eric Lundgren, Lena Norman och Åsa Gustafsson