Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolan i Luleå utmärker sig under Code week

Kartan där man kan följa antalet registrerade aktiviteter. Finns på https://codeweek.eu/

Just nu pågår Code Week EU (6-21 oktober) som är ett initiativ av EU-kommissionen för att lyfta fram vikten av programmering och att alla Europas unga medborgare får en adekvat digital kompetens. I Luleå vill man vara en förebild när det kommer till just detta.

-Skolans reviderade läroplan innehåller numera programmering i flera ämnen och digital kompetens i samtliga ämnen. Med anledning av det och för att lyfta fram Luleås förskolor och skolor som en förebild, utmanar vi alla att delta och registrera varje aktivitet/undervisningstillfälle med koppling till programmering på Code weeks hemsida, säger Agneta Hedenström, Digital utvecklare i grundskolan och ambassadör för Code week i Sverige.

Agneta Hedenström, Digital utvecklare i grundskolan, Luleå kommun

Agneta Hedenström, Digital utvecklare, grundskolan.

Aktiviteterna kan handla om allt från att se ett utbildningsprogram om programmering till att besöka företag eller göra färdiga övningar enligt de tips som Agneta Hedenström och Lena Heikka, verksamhetsutvecklare i grundskolan, tagit fram i en folder.

Målet är att Luleå ska utmärka sig både på Sverigekartan och Europakartan, som finns på Code Weeks hemsida. https://codeweek.eu/
länk till annan webbplats

- Just nu är Luleå den stad i Sverige som har flest egna aktiviteter. Vi hoppas att pricken som anger antalet aktiviteter i Luleå ska växa och bli röd innan 21 oktober. Om vi lyckas få 500 deltagare från skolorna så får vi också ett Certificate of exellence och äran att vara bäst i Sverige, avslutar Agneta Hedenström.