Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bergets förskola rivs och byggs upp

-Det är jättetråkigt att vi inte kan flytta in på förskolan som planerat men när vi väl kan det så kommer det vara i nya fina lokaler som är väl anpassade för vår verksamhet, säger förskolechef Tuula Palo om det nya beslutet för Bergets förskola på Skurholmen.

Under rivningsarbeten på Bergets förskola på Skurholmen har en fördjupad utredning gjorts för att bedöma förutsättningarna att renovera förskolan. Där kan konstateras att förutsättningarna väsentligt avviker från ursprunget. Detta sammantaget leder till att Luleå kommun bedömer att riva och bygga nytt istället för renovering är den mest ekonomiskt fördelaktiga och kostnadseffektiva lösningen.

- Just nu pågår arbetet med att se hur många avdelningar som ryms på tomten, arbetet skall var klart i slutet av oktober. Det blir alltför komplicerat att återställa konstruktionen därför har vi beslutat att det är mer rationellt och ekonomiskt att bygga en helt ny förskola, säger Fredrik Thyselius, tf. fastighetschef på Stadsbyggnadsförvaltningen.


Planen är som tidigare att barn och personal från Skurholmens förskola, Lövskatans förskola och Tallroten kommer flytta in i den nya förskolan. Men inflyttning sker senare än beräknat.

-Barn och personal på berörda förskolor kommer få vara kvar på sin nuvarande förskola tills det att det går att flytta in i Bergets förskola. När det gäller Tallroten undersöker vi möjligheterna att vara kvar i lokalerna så länge som möjligt trots att andra planer finns för kronanområdet, säger förskolechef Tuula Palo.

-Det är jättetråkigt att vi inte kan flytta in som planerat men när vi väl kan det så kommer det vara i nya fina lokaler som är väl anpassade för vår verksamhet.

Information till vårdnadshavare på gång

Personal vid förskolorna har fått information om förseningarna idag måndag. Vårdnadshavare kommer att få information och ha möjlighet att ställa frågor på ett gemensamt möte så snart som möjligt, tid och plats meddelas av förskolorna.