Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgardialog Avan-Unbyn

Politikerna i barn- och utbildningsnämnderna i Luleå kommun och Bodens kommun bjuder in till medborgardialog. Kom och berätta vad du som är intresserad av förskola och skola i Avan och Unbyn tycker om samverkan mellan byarna.

Din åsikt är viktig som underlag för politikernas kommande beslut!

När: 3 oktober
Tid: kl 15-20
Plats: Avanskolan

Läs mer och anmäl dig!

Om du vill läsa mer om utredningen och för att anmäla dig till medborgardialogen, gå in på www.lulea.se/avan-unbynlänk till annan webbplats

Bakgrunden till medborgardialogen och den utredning som Boden och Luleå kommun gjort är att kunna säkerställa förskola och skola i Avan och Unbyn i framtiden. Utifrån de båda kommunernas befolkningsprognos och den rådande lärarbristen.

Varmt välkommen!