Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att leda och lära i fritidshem

Många var på plats för att ta del av föreläsningarna.

Ann S Pihlgren, forskningsledare, författare och skolutvecklare besökte den 19 och 20 september Luleå för att hålla tre föreläsningar under rubrikerna ”Leda fritidshem” och ”Lära i fritidshem”.

Ann S Pihlgren

Föreläsningarna anordnades av Luleå kommuns fritidshemsutvecklare och riktade sig till rektorer, skolledare och pedagoger i fritidshemmen som ett led i utvecklingen av kvalitetsarbetet för verksamheten. Pedagoger och chefer från friskolor i Luleå, Bodens kommun, Älvsbyns kommun och Kalix kommun hade också bjudits in.

Tydligare ooch målstyrt uppdrag

Maarit Enbuske, Luleås skolchef, inledde föreläsningarna med att lyfta vikten av en god fritidshemsverksamhet.

- Fritidshemmets lärandeuppdrag är nu tydligare och mer målstyrt, med ett förstärkt undervisningsuppdrag som ska stötta eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Fritidshemsutvecklarna har som uppdrag att tillsammans med rektorer och medarbetare i fritidshemmen arbeta för en likvärdig fritidshemsverksamhet i Luleå kommun, säger Maarit Enbuske, skolchef.

I föreläsningarna lyftes fritidshemmets förändrade uppdrag som formulerats i ett eget kapitel i läroplanen, där Ann S Pihlgren har varit huvudförfattare.

- Anns föreläsning gav en fin förståelse för den resa och de mål fritidsverksamheten har haft under årens lopp och vad som förväntas framöver, säger Susann Johansson, verksamhetsutvecklare inom grundskolan. Den uppskattade föreläsningen och tillhörande material med frågeställningar kommer finnas tillgängliga för alla medarbetare i fritidshemmen, även de som inte kunde vara på plats. Så att man tillsammans med fritidshemsutvecklarna kan arbeta vidare med att utveckla verksamheten.

Dessutom kommer det inom kort finnas gemensamma underlag för det systematiska arbetet med att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

fr v. Gunilla Weterstrand, fritidspedagag och Sofia Kvick, rektor.

Tankar från deltagare

Gunilla Vesterstrand som arbetar som fritidspedagog på Ormbergsskolan var en av föreläsningarnas nöjda deltagarna.

- Ann inspirerar och får mig att tänka på min pedagogik och metodik i verksamheten.

Sofia Kvick, rektor på Örnnässkolan F-6 kände sig inspirerad.

- Jag och mina medarbetare från Örnnässkolans fritidshem gick tillsammans på föreläsningen. Vi blev så inspirerade att, tillsammans med vår fritidshemsutvecklare, fortsätta att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten för våra elever. De konkreta exemplen kring lärande situationer var ett mycket inspirerande inslag. Nu vill vi bara åka tillbaka till skolan och sätta igång arbetet!

Gunilla Lundström, rektor på Hertsöskolan 4-6 tycker föreläsningen för rektorer var otroligt givande

- Det var bra att tydliggöra olika ansvarsområden och att samverka kring i de olika konkreta förslagen till organisation som Ann lyfte. Begreppet ”Meningsfull fritid” var också spännande att bli utmanad i som rektor. Att läroplanens innehåll sträcker sig över en 7- årsperiod, från förskoleklass till åk 6 var en annan aspekt som är bra att synliggöra. Jag fick med mig mycket som jag tar med mig tillbaka i det fortsatta arbetet.